SubmitWolf v8.0 - Politika


SubmitWolf v8.0 - Povolené způsoby užívání
Používání programu SubmitWolf se řídí níže uvedenými podmínkami.

Uvědomte si prosím, že tyto podmínky mají svůj velmi dobrý důvod. Používání programu SubmitWolf v rozporu s těmito podmínkami může způsobit zákaz přístupu do mnoha vyhledávacích služeb.

  1. Program nesmíte používat pro spam indexů vícenásobným zasíláním stejné URL adresy.

  2. Nesmíte zasílat rozdílné URL adresy, které jsou totožné nebo podobné kopie stejné stránky na stejný server.

  3. Smíte opětovně zasílat nějakou URL adresu do adresáře odkazů, jestliže se podstatně změnil jak titul URL adresy, tak obsah stránky. Smíte opětovně zasílat nějakou URL adresu do vyhledávacích služeb, jestliže obsah stránky a nebo titul URL adresy se podstatně změnil.

  4. Nesmíte měnit pravidla zasílání, aby jste si vynutili uvedení nevhodných stránek pro danou službu do seznamu.

  5. Nesmíte si vynutit zasílání do specifických regionálních vyhledávacích služeb, pokud se Vaše stránka přímo nevztahuje k regionu. To zahrnuje zasílání stránek do vyhledávacích služeb specifické domény, pokud se Vaše stránka vztahuje k doméně a nebo mimo doménu.

  6. You may not submit more than one URL from the same site to search engines unless the pages are unrelated or have significantly different content.

  7. Musíte vybrat nejvhodnější kategorii Vaší URL adresy a NESMÍTE zasílat stejnou URL adresu do více než jedné kategorie.
SubmitWolf v8.0 - Politika prioritního odesílání

Všechna odesílání jsou ovládána povolenými způsoby užívání, podmínkami a okolnostmi, které jsou zveřejňovány každým vyhledávačem v souvislosti s jeho službou prioritního začlenění. Tyto způsoby se mohou měnit.

Služba prioritního odeslání (prioritní registrace) nezaručuje akceptaci URL adresy, pokud tato porušuje jakékoli z pravidel začlenění nebo redakčních směrnic zveřejňovaných každým vyhledávačem. Poplatky za prioritní odeslání jsou nevratné, pokud bylo odeslání (pokus o registraci) provedeno.

Trellian zaručuje odeslat všechny URL adresy prioritním způsobem pomocí služby prioritního odesílání, nabízené jednotlivými vyhledávači. Trellian nezaručuje, že budou Vaše URL adresy vyhledávači akceptovány a následně přeindexovány.

SubmitWolf v8.0 - Aktualizační politika

Všechna automatizovaná odesílání jsou řízena skripty (definice vyhledávačů). A new script is released on average avery day and these upgrades are provided FREE of charge for 12 months to all registered users. Všechny podpůrné aktualizace a menší programové aktualizace v rámci stejné hlavní verze, jsou rovněž zdarma.

Poznámka:To nezahrnuje upgrade hlavní verze na jiný program. (např.SubmitWolf v4.0 na v7.0/v8.0) - Tyto hlavní upgrady zdarma NEJSOU.

Také přídavné balíčky vyhledávačů vyžadují zakoupení zvláštní licence, abyste získali oprávnění a upgrade ZDARMA. Tento balíček je považován za samostatný program přídatný k programu SubmitWolf a není součástí výchozích skriptů.

Aktualizace skriptu/definic vyhledávače jsou nabízeny a podporovány bezplatně po dobu jednoho roku od data pořízení. Obnovovací poplatky jsou aplikovatelné pro každý rok předplacené podpory. Firma Trellianmůže dle své vůle kdykoli bez předchozího upozornění zrušit nebo změnit aktuální podporu jakéhokoli produktu. Obecně vzato se Trellian snaží nabídnout tuto BEZPLATNOU podporu a aktualizaci pouze pro aktuální a předplacenou. verzi. Jakákoli předchozí verze již není považována za podporovanou. Firma Trellian může dle své vůle pokračovat v poskytování BEZPLATNÝCH menších aktualizací jakýchkoli předchozích nepodporovaných verzí. Například, BEZPLATNÁ podpora a aktualizace je poskytována pro verzi 6 a následně v5, ale ne u předchozích verzí, jako v4, v3, v2, v1.


English
Nihongo
Deutsch
Francais
Nederlands
Cesky
Italiano
Greek
Partnerský program | Prodejci | Zaměstnání | O nás
PrioritySubmit | Registrace URL n | Překladatelské služby | Nákupní adresář | Web Hosting
** Stáhněte si ZDARMA program Trellian Toolbar! **

Copyright © 1997 - 2006 Trellian - All Rights Reserved.